Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 718) starsze aktualności »Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

30.10.2023

o terminie i porządku obrad LIV sesji Rady Gminy RypinKonsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

13.10.2023

Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

11.10.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoInformacja

11.10.2023

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

10.10.2023

Budowa Linii SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymiObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

03.10.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

03.10.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

02.10.2023

Budowa zastawki ze stopniem i przepławką - KamionkaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.09.2023

Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz ze zrzutem wód do odbiornikaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.09.2023

Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości KowalkiObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656 – etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

20.09.2023

o terminie i porządku obrad LIII sesji Rady Gminy RypinInformacja z otwarcia wniosków

19.09.2023

InformacjaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

12.09.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOgłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

08.09.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024Ogłoszenie

01.09.2023

nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

31.08.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 718) starsze aktualności »