OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY RYPIN15.06.2016

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY RYPIN

15.06.2016

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XIV sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji rady gminy odbytej w dniu 25 maja 2016 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XIV sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Rypin”.
 
3. Wręczenie nagród wójta dla najlepszych absolwentów, sportowców oraz laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych z poszczególnych szkół gminy Rypin.
 
4. Występ artystyczny uczniów szkół z terenu gminy Rypin.
 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.
 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2016 – 2019.
 
7. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
9. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
10. Zakończenie obrad XIV sesji rady gminy.


Przewodniczący Rady
                 
Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodniący Rady (15 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (16 czerwca 2016, 14:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3570