Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin22.09.2022

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

22.09.2022

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2022 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Rypin.
 
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXXVIII sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji rady gminy odbytej w dniu 25 sierpnia 2022 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji rady gminy.
 
2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rypin za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z przedstawieniem uchwały Nr 1/I/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rypin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku.
 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Rypin pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu.
 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
9. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
11. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
12. Zakończenie obrad XXXVIII sesji rady gminy.
 
 
 
    Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady Marek Paweł Śmiechewicz (22 września 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (23 września 2022, 12:08:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303