Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin12.01.2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin

12.01.2023

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin, Wójt Gminy Rypin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej (467kB) pdf

Formularz zgłoszeniowy do komisji (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (12 stycznia 2023)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (12 stycznia 2023, 09:40:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242