Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin15.03.2023

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

15.03.2023

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2023 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XLVII sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji rady gminy odbytej w dniu 21 lutego 2023 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XLVII sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2023 – 2032.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rypin na 2023 rok.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025.
 
7. Przedstawienie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.
 
8. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
10. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
11. Zakończenie obrad XLVII sesji rady gminy.
 
 
 
    Wiceprzewodniczący Rady
 
     Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady Marek Paweł Śmiechewicz (15 marca 2023)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (15 marca 2023, 13:19:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250