Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin24.11.2023

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

24.11.2023

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2023 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się LV sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad LV sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji rady gminy odbytej w dniu 6 listopada 2023 roku,
c) przyjęcie porządku obrad LV sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Rypin na 2024 rok.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Puszcza Miejska.

9. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
11. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
12. Zakończenie obrad LV sesji rady gminy.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady

/-/ Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rypin (24 listopada 2023)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 listopada 2023, 15:17:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181