Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny”

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.12.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 czerwca 2024  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)