Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 120307C Rypałki Prywatne-Stawiska (od km 1+530 do km 2+390)

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.13.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 września 2023  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.2.2023
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 21 lipca 2023  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze poniżej 

zamówienie na:

Budowa dróg wewnętrznych

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.12.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 lipca 2023  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/204

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.11.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 lipca 2023  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.10.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 czerwca 2023  10:00
wynik postępowania: Dodano informację po wyborze najkorzystniejszej umowy na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2023
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 5 czerwca 2023  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.9.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 maja 2023  12:00
wynik postępowania: Dodano informację po wyborze najkorzystniejszej umowy na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.8.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 maja 2023  12:00
wynik postępowania: Dodano wynik postępowania na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.7.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 marca 2023  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzonego postępowania  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki Podole Rypałki Prywatne (od km 0+000 do km 1+849,57)

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.4.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 marca 2023  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.5.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 marca 2023  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzonego postępowania  

zamówienie na:

Zakup i dostawa pelletu

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.3.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na platformie e-zamówienia. 

zamówienie na:

Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.1.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na platformie e-zamówienia. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa paliw na potrzeby Gminy Rypin i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.2.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na platformie e-zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)