Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.2.2024
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 6 maja 2024  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2024
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 15 marca 2024  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Budowa dróg na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.7.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 marca 2024  10:00
wynik postępowania: Wynik na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.8.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze oferty na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa – Czumsk Mały (granica gminy)”

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.3.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze oferty na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Zagospodarowanie parku w Sadłowie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.6.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze oferty na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo-Stępowo od km 3+435 do km 4+663

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.4.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze oferty na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.5.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze oferty na stronie prowadzonego postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)