Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Budowę szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Borzymin, Sadłowo, Starorypin Rządowy i Zakrocz w ramach programu Radosna Szkoła

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OS - 34101-11/10
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OS - 34101-10/10
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr 120311C Sadłowo – Sadłowo Rumunki od km 0+000 do km 1+170

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP - 34101-8/10
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono poniżej jako plik PDF  

zamówienie na:

Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kowalki, Rusinowo i Czyżewo

zamawiający: Wójt Gminy Rypin
tryb zamówienia: Przetrag nierograniczony
nr sprawy: 34101-7/10
wartość: poniżej kwot okres. w przep. wyd. na podstawie art.11 ust 8
termin składania ofert: 6 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Informacja w pliku poniżej. 

zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Zakrocz – Dębiany od km 0+000 do km 1+650

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP - 34101-5/10
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 maja 2010  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Dylewie, Godziszewach i Rypałkach Prywatnych

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 34101-4/10
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 maja 2010  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Gimnazjum w m. Kowalki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP - 34101-3/10
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2010

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: Nr 34101-2/10
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie przetargu i streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Budowę kolektora ściekowego na trasie Marianki - Rusinowo. Etap I

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: Nr 34101-6/09
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)