Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

na zakup i dostawę miału węglowego sezon 2011/2012

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.9.2011
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej jako plik PDF do pobrania  

zamówienie na:

Budowę szkolnego placu zabaw w miejscowości Stępowo w ramach programu Radosna Szkoła

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.8.2011
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 września 2011  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej w pliku do pobrania .pdf 

zamówienie na:

usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego Aktywna integracja w gminie Rypin

zamawiający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.2710.1.2011
wartość: poniżej 190 000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2011  11:00
wynik postępowania: dodano informację o wyborze oferty 

zamówienie na:

budowę szkolnego placu zabaw w miejscowości Stępowo w ramach programu Radosna Szkoła

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: SO.2710.7.2011
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez : BabeCam Paweł Chodkowski Reguły ul. Królewska 5 05-816 Michałowice Cena oferty: 108 700,00 zł brutto; Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą – wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 pkt. 

zamówienie na:

„Część przedsięwzięcia: II etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Głowińsk; gmina Rypin”

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.4.2011
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono poniżej jako plik PDF 

zamówienie na:

przebudowę – modernizację i częściowe poszerzenie drogi gminnej Godziszewy - Kwiatkowo od km 0+000 do km 1+853

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.3.2011
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 marca 2011  10:00
wynik postępowania: informacja o wyniku postępowania poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2011

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP 34101-2/11
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)