Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Odbiór odpadów komunalnych oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Rypin wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.13.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego wraz z transportem do kotłowni w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP -2710.12.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2013  10:00
wynik postępowania: dodano informację o wyborze oferty 

zamówienie na:

Wykonanie robót wiertniczych otworu studni głębinowej Nr 3, obudowy studni i instalacji technologicznej oraz przyłącza wodociągowego wody nieuzdatnionej na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Starorypin Prywatny

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2710.12.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 września 2013  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Rypin wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRG 2710.11.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 16 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty do pobrania poniżej jako plik PDF  

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w szkole podstawowej w Starorypinie Rządowym 13 na izby lekcyjne z dobudową klatki schodowej

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2710.10.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty do pobrania poniżej jako plik PDF  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OS.2710.09.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej jako plik PDF  

zamówienie na:

Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie - izba pamięci pn. Dobrzyński Dwór Szlachecki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: P.2710.08.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty ponizej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OS.2710.07.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej jako plik PDF 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.06.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o odrzuceniu i wyborze oferty do pobrania poniżej jako plik PDF 

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki – ETAP I"

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.5.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 maja 2013  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty ponizej 

zamówienie na:

"Przebudowa-modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Sumówko - Rypałki nr 120306C od km 0+000 do km 1+300"

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.04.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 maja 2013  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej jako plik PDF 

zamówienie na:

Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP 2710.03.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2013.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.02.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

zakup paliw na potrzeby Gminy Rypin i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.01.2013
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 stycznia 2013  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)