Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.13.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.
termin składania ofert: 26 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej w pliku PDF 

zamówienie na:

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.2710.12.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 października 2014  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażeń ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Kowalki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.2710.11.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DP.2710.08.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 21 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Rypin, 24.07.2014 r. DP.2710.08.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem" Numer postępowania DP.2710.08.2014 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem" w oznaczonym terminie wpłynęło osiemnaście ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez SKŁADNICĘ ARTYKUŁÓW MASOWYCH „WĘGLOPASZ” Spółka Jawna 86-031 Osielsko, Żołędowo , ul. Koronowska 38 Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto – 95 460,30 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 30/100). Wójt Gminy RYPIN Janusz Tyburski  

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OS.2710.09.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki – ETAP II"

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.8.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa betonowych koszy ulicznych

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: DP.2710.07.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 11 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO POBRANIA PONIŻEJ 

zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr Cetki - Czyżewo od km 0+000 do km 1+510 etap I

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.271.05.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.04.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty poniżej  

zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby od km 0+000 do 0+428 i od km 0+468 do km 1+955

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.03.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia poniżej 

zamówienie na:

Remont części budynku S.P. w Starorypinie Rządowym wraz z dociepleniem dachu i ścian

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.02.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty poniżej  

zamówienie na:

Zakup paliw na potrzeby Gminy Rypin i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.01.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty poniżej  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)