Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.
termin składania ofert: 30 października 2015  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego, mobilnego agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.16.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 8 września 2015  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z przebudową schodów wejściowych + zadaszenie nad wejściem

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZO.271.14.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 4 sierpnia 2015  15:00
wynik postępowania: nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej 120 353C Starorypin Prywatny - Rypin od km 0+000 do km 0+320

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty ponizej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Borzyminie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.12.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 28 maja 2015  15:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i ustalenia aktualnej nośności wiaduktu drogowego (JNI 1/31000809) nad linią kolejową w m. Starorypin Prywatny

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.11.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej  

zamówienie na:

Zakup i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.09.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 kwietnia 2015  15:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne, Część III Zamówienia Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 22 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej  

zamówienie na:

Budowa studni oraz wykonanie obudowy studni głębinowej nr 4 wraz z budową przyłącza wody nieuzdatnionej na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Borzymin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 16 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.07.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 13 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Starorypin Prywatny od km 0+000 do km 0+608.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.271.06.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 9 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr Cetki - Czyżewo od km 1+510 do km 2+980 etap II

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DP.271.02.2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 2 marca 2015  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej do pobrania jako plik PDF 

zamówienie na:

Dokończenie zadania pt. Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską z rozbudową budynku o zaplecze techniczno-socjalne

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: P.271.01.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: wybór wykonawcy zadania 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)