Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.7.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławy

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.6.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 października 2016  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RiRW.271.ZO.16.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 września 2016  15:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.5.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem awaryjnym nr 4 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Sadłowo, gm. Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.4.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 7 urn wyborczych dla Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RiRW.271.ZO.8.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 9 czerwca 2016  14:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120308C Starorypin Prywatny - Rypałki o długości 0,948 km i nr 120353C Starorypin Prywatny - Rypin o długości 0,360 km

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.3.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej nr 120351C Rusinowo - Marianki o długości 917,0 m

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.2.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin na rok 2016

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RiRW.271.ZO.5.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 25 kwietnia 2016  15:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Rypin oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRiRW.271.ZO.3.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 marca 2016  15:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrocz

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRiRW.271.ZO.2.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 marca 2016  15:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120305C Stawiska - Stawiska od km 0+000 do km 0+950

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiRW.271.1.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z przebudową schodów wejściowych + zadaszenie nad wejściem

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRiRW.271.ZO.1.2016
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 5 lutego 2016  15:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)