Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.13.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja z sesji otwarcia ofert poniżej 

zamówienie na:

Budowa otworu głębinowego nr 4 wraz z montażem obudowy studni na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Staroryypin Prywatny

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.11.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja z sesji otwarcia ofert poniżej 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.2.ZO.9.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2017  12:00
wynik postępowania: Protokół otwarcia ofert poniżej 

zamówienie na:

Modernizacja stacji uzdatniania wody - budowa zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej na działce o nr geod. 73/1 i 73/3 położonej w miejscowości Borzymin, gm. Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.10.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 września 2017  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów w roku szkolnym 2017/2018

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.9.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Odtworzenie rowu melioracyjnego RH na terenie sołectwa Starorypin Prywatny o długości 2 970 mb, gmina Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.8.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.8.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja z sesji otwarcia ofert 

zamówienie na:

Zakup koparko- ładowarki na potrzeby gospodarowania infrastrukturą wodociągowo- kanalizacyjną na terenie gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.7.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin na rok 2017

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RiRW.271.ZO.5.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2017  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Zakrocz - Dębiany

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.4.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych: Zadanie 1: Remont drogi gminnej nr 120351C Rusinowo – Marianki od km 0+917 do km 1+533 o długości 616mb; Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo – Kwiatkowo od km 0+715 do km 2+418.”

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.2.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejzej oferty poniżej 

zamówienie na:

"Odtworzenie rowu melioracyjnego RH na terenie sołectwa Starorypin Rządowy o długości 1 685 mb, gmina Rypin."

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RiRW.271.ZO.1.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2017  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa paliw na potrzeby Gminy Rypin i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.1.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 stycznia 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja z sesji otwarcia ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)