Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.14.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.8.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 15 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019 wraz z transportem i rozładunkiem

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.13.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 października 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120311C Linne- Sadłowo Nowe- Sadłowo Rumunki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.12.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 października 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.9.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.8.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.5.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 15 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.6.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Sadłowie"

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.3.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej  

zamówienie na:

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sadłowie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.2.2018
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 11 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego – etap I” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego – etap II”

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.5.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.4.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.12018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)