Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.9.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.11.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.10.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żałe

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.8.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.7.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.6.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 października 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.10.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 20 laptopów i 16 tabletów

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.8.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.7.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 7 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.3.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 18 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.4.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne- Sadłowo Nowe- Sadłowo Rumunki etap III

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.5.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 10 laptopów i 33 tabletów

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.2.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 7 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, działka nr 44, położona w miejscowości Sosnowo, gmina Rogowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  14:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa paliw na potrzeby Gminy Rypin i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.1.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.12.2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej  

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.13.2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)