Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.9.2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 Zakrocz- Czermin - wiadukt

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.8.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 września 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.6.2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 września 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 Zakrocz - Czermin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.7.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.ZO.3.2021
wartość: poniżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 2 sierpnia 2021  12:00
wynik postępowania: Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.2.2021
wartość: poniżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 30 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej nr 120338C Balin – Lasoty od km 0+000 do km 0+190

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.5.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 16 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.4.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 czerwca 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo etap II od km 0+770 do km 1+662

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.2.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: RRW.271.1.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 26 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – odcinek długości 1,866 km

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.14.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.13.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)