Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.117.2022
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania opublikowano na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.16.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 października 2022  08:00
wynik postępowania: Wynik postępowania opublikowano na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.14.2022
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 19 września 2022  08:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu IT, przebudowa strony www oraz bip w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.12.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 sierpnia 2022  08:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek)

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.11.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.4.2022
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 29 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu IT, przebudowa strony www oraz bip, usługi szkoleniowe oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.10.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego: „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.8.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.3.2022
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 27 maja 2022  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.9.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowionej) dla jednostki OSP w Godziszewach

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.7.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120317C Sadłowo-Kotowy-Okalewo od km 0+000 do km 0+450 oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo-Sadłowo od km 0+450 do km 1+864 o długości 1,864 km

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.5.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: Dodano wynik postępowania 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej Zakrocz – Czermin Etap 2

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.4.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2022
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 4 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej  

zamówienie na:

Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.3.2022
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 marca 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.1.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.2.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 lutego 2022  08:00
wynik postępowania: Wynik postępowania ponniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)