Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny”

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.9.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 czerwca 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodano n stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.10.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 maja 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Zagospodarowanie parku w Sadłowie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.1.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 stycznia 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania dodano na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.2.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 stycznia 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania na stronie prowadzonego postępowania 

zamówienie na:

Budowa dróg na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.16.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 stycznia 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Na stronie prowadzonego postępowania dodano informację o unieważnieniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)