Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.15.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 października 2022  08:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.13.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 sierpnia 2022  08:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o wyniku postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.6.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 maja 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o wyniku postępowania poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)