Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
rejestr zmian informacji

Dodanie pliku App (GML).
Data: 2022-07-21 09:23:01
Autor: Marcin Dytrych
zmiana tytułu katalogu
Data: 2021-05-07 14:41:33
Autor: Agnieszka Liszewska
dodanie uchwały rady gminy
Data: 2021-05-07 14:40:06
Autor: Agnieszka Liszewska
dodanie pliku
Data: 2021-05-07 14:39:21
Autor: Agnieszka Liszewska
Aktualizacja informacji
Data: 2020-10-07 11:59:01
Autor: Łukasz Borkowski
Sprostowanie omyłki pisarskiej bez zmiany merytorycznej
Data: 2020-08-10 12:48:06
Autor: Łukasz Borkowski
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »