NULL string(0) ""

Uchwała nr VI/38/07Rady Gminy Rypinz dnia 27 lutego 2007w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminyNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )

Uchwała nr VI/38/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 lutego 2007


w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdza się wybór radnego
Jerzego Jana Wilandta na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

plik do pobrania (65kB) plik


metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 kwietnia 2007, 14:16:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1860