NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/60/07Rady Gminy Rypinz dnia 13 czerwca 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 182, art. 184, art. 189, art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 )

Uchwała nr IX/60/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 13 czerwca 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 182, art. 184, art. 189, art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 )


Pliki do pobrania w formacie PDF.

Uchwała Rady Gminy Rypin nr IX/60/07 z dnia 2007-06-13 (243kB) pdf

Załącznik nr 1 (107kB) pdf

Załącznik nr 2 (196kB) pdf

Załącznik nr 3 (93kB) pdf

Załącznik nr 4 (412kB) pdf

Załącznik nr 5 (226kB) pdf

 

 

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (12 maja 2008, 12:55:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1282