NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/224/09RADY GMINY RYPINz dnia 16 grudnia 2009w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d" i lit. ,,i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1271) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XXX/224/09
RADY GMINY RYPIN
z dnia 16 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d" i lit. ,,i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1271) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241)


Pliki do pobrania w formacie PDF

Uchwała Nr XXX/224/09 (98kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/224/09 (498kB) pdf

Załącznik Nr 1 Dochody (111kB) pdf

Załacznik Nr 2 Wydatki (583kB) pdf

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-1012 (187kB) pdf

Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2010 r. (92kB) pdf

Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (121kB) pdf

Załacznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (63kB) pdf

Załącznik Nr 6 Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (92kB) pdf

Załącznik Nr 6a Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (96kB) pdf

Załącznik Nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (152kB) pdf

Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2010 r. (184kB) pdf

Załącznik Nr 9 Fundusz Ochrony Środowiska (91kB) pdf

Załącznik Nr 10 Prognoza długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne (100kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr Nr 7, poz. 97 z dnia 2010-01-14

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (11 stycznia 2010, 10:05:24)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (9 lipca 2010, 07:54:16)
Zmieniono: informacja o publikacji uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2036