NULL string(0) ""

Uchwała nr III/4/10RADY GMINY RYPINz dnia 29 grudnia 2010w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr III/4/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 grudnia 2010


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr III/4/10 (71kB) pdf wraz załącznikiem - formularzem zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rypin
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 29, poz. 217 z dnia 2011-02-10

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (14 stycznia 2011, 13:34:41)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (3 marca 2011, 10:14:52)
Zmieniono: dodano datę publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3905