NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/19/2011RADY GMINY RYPIN z dnia 15 lutego 2011w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr IV/19/2011
RADY GMINY RYPIN
z dnia 15 lutego 2011


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała wraz z załącznikami (378kB) pdf

Załącznik Nr 1 - DOCHODY
Załącznik Nr 2 - WYDATKI
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2011 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik Nr 6 - Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 6a - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2011 r.
Uzasadnienie do uchwały
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 103, poz.830 z dnia 2011-04-28

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (24 lutego 2011, 13:06:31)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (11 maja 2011, 09:08:50)
Zmieniono: dodano datę publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1932