NULL string(0) ""

Uchwała nr V/30/11RADY GMINY RYPINz dnia 29 marca 2011w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz 230, Nr 106 poz. 675 i Nr 40, poz. 230 ) oraz art.6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206 poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/30/11
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 marca 2011


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz 230, Nr 106 poz. 675 i Nr 40, poz. 230 ) oraz art.6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206 poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842 ) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała do pobrania (68kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 109, poz. 893 z dnia 2011-05-11

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (7 kwietnia 2011, 08:59:42)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (17 maja 2011, 12:45:43)
Zmieniono: dodano datę publikacji uchwały w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1613