NULL string(0) ""

Uchwała nr VI/36/11RADY GMINY RYPINz dnia 28 kwietnia 2011w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Rypin na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a oraz art.40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 976, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 4, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651, zm. Dz.U. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/36/11
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 kwietnia 2011


w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Rypin na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a oraz art.40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 976, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 4, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651, zm. Dz.U. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323 ) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr VI/36/11 do pobrania (70kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 143, poz. 1201 z dnia 2011-06-22

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (11 maja 2011, 09:20:57)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (10 listopada 2011, 08:09:00)
Zmieniono: publikacja w dzienniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2183