NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/274/10RADY GMINY RYPINz dnia 9 listopada 2010w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz § 70 statutu gminy Rypin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/274/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 9 listopada 2010


w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz § 70 statutu gminy Rypin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXIX/274/10 z dnia 9 listopada 2010 r. (240kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (7 czerwca 2011, 10:58:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (7 czerwca 2011, 11:29:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1666