NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/40/11RADY GMINY RYPINz dnia 22 czerwca 2011w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2010 rokNa podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473, zm. Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227,poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144 poz.1175oraz z 2010 r. Nr 47 poz. 278 i Nr 127 poz. 857) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/40/11
RADY GMINY RYPIN
z dnia 22 czerwca 2011


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2010 rok

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473, zm. Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227,poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144 poz.1175oraz z 2010 r. Nr 47 poz. 278 i Nr 127 poz. 857) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania:

Uchwała Nr VII/40/11 (27kB) word

Załącznik do uchwały Sprawozdanie (45kB) word


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 lipca 2011, 11:48:18)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (15 lutego 2012, 14:15:40)
Zmieniono: nie podlega publikacji w Dz. Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2290