NULL string(0) ""

Uchwała nr 52/03Rady Gminy Rypinz dnia 27 października 2003w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie

Uchwała nr 52/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 października 2003


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie
Na   podstawie art.  160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§1

W głosowaniu tajnym na ławników Sądu Rejonowego w Rypinie wybrano:
1. Budka Edward,
2. Lewandowska Hanna Lila,
3. Sosnowski Stanisław,
4. Wasiewska Janina Teresa,
5. Wilandt Jerzy Jan.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (12 listopada 2003, 10:29:15)

Ostatnia zmiana: Julita Lewandowska (12 listopada 2003, 10:45:48)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2301