NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/67/11RADY GMINY RYPIN z dnia 30 grudnia 2011w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/67/11
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XIV/67/11 (498kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (503kB) pdf

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok (154kB) pdf

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2012 rok (233kB) pdf

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r. (99kB) pdf

Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (121kB) pdf

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku (65kB) pdf

Załącznik Nr 6 Dochody na realizację zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (71kB) pdf

Załącznik Nr 6a Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (74kB) pdf

Załącznik Nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podsatwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu (168kB) pdf

Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku (227kB) pdf

Załącznik Nr 9 Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku (112kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.499 z dnia 2012-03-13

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 stycznia 2012, 13:50:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (21 marca 2012, 14:10:04)
Zmieniono: publikacja uchwały w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2083