NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/69/11RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2011w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2012Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/69/11
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XIV/69/11 wraz z uzasadnieniem (490kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 stycznia 2012, 11:08:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2268