NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/105/12RADY GMINY RYPINz dnia 16 sierpnia 2012w sprawie podziału sołectwa Marianki na sołectwo Marianki i sołectwo Podole oraz nadaniu statutu Sołectwu Podole.Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/105/12
RADY GMINY RYPIN
z dnia 16 sierpnia 2012


w sprawie podziału sołectwa Marianki na sołectwo Marianki i sołectwo Podole oraz nadaniu statutu Sołectwu Podole.

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXI/105/12 wraz z załącznikiem (140kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (113kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz.1739 z dnia 2012-08-31

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (21 sierpnia 2012, 11:11:06)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (3 września 2012, 07:54:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1436