NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/118/12RADY GMINY RYPINz dnia 16 listopada 2012zmieniająca uchwałę nr X/50/11 Rady Gminy Rypin z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747,z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/118/12
RADY GMINY RYPIN
z dnia 16 listopada 2012


zmieniająca uchwałę nr X/50/11 Rady Gminy Rypin z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747,z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775,Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXIII/118/12 (66kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (65kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 3077 z dnia 2012-12-03

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (22 listopada 2012, 14:35:59)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (4 grudnia 2012, 08:52:35)
Zmieniono: data publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1371