NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/148/13RADY GMINY RYPINz dnia 19 lutego 2013w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/148/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 lutego 2013


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXV/148/13 z załącznikiem (223kB) pdf

Uzasadnienie (111kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz.947 z dnia 2013-03-01

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 lutego 2013, 12:16:26)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 marca 2013, 14:55:10)
Zmieniono: dodanie daty publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1241