NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/168/13RADY GMINY RYPINz dnia 13 sierpnia 2013w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2013 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/168/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 sierpnia 2013


w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2013 r. uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXIX/168/13 wraz z uzasadnieniem i załącznikami: projekty graficzne herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy, Rady Gminy i Wójta Gminy Rypin (1579kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz.2642 z dnia 2013-08-14

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (14 sierpnia 2013, 14:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1219