NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/173/13RADY GMINY RYPINz dnia 17 września 2013w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/173/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 17 września 2013


w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXX/173/13 wraz z załącznikiem - Elektronicznym wzorem deklaracji o wysokości opłaty (586kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (188kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 3128 z dnia 2013-10-28

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 września 2013, 13:52:19)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (28 października 2013, 14:13:04)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3438