NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/176/13RADY GMINY RYPINz dnia 4 listopada 2013w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starorypinie RządowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i poz. 645) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, i z 2007 r. Nr 35, poz. 222), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/176/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 4 listopada 2013


w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i poz. 645) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, i z 2007 r. Nr 35, poz. 222), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXI/176/13 wraz z uzasadnieniem (188kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 listopada 2013, 08:56:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1142