NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/190/13RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2014–2018 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/190/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2014–2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXIII/190/13 (121kB) pdf

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rypin na lata 2014 - 2018 (165kB) pdf

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (329kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (256kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 stycznia 2014, 10:28:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 976