NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/229/14RADY GMINY RYPINz dnia 6 listopada 2014w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379, poz.1072), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/229/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 6 listopada 2014


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379, poz.1072), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XLI/229/14 (99kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (189kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2014, poz. 3322 z dnia 2014-11-18

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 listopada 2014, 10:36:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (20 listopada 2014, 11:23:23)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 844