NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/233/14RADY GMINY RYPINz dnia 6 listopada 2014w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318 z 2014 r. poz.379, poz. 1072) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/233/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 6 listopada 2014


w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318 z 2014 r. poz.379, poz. 1072) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XLI/233/14 (91kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (113kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2014, poz. 3431 z dnia 2014-11-21

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 listopada 2014, 10:49:39)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (24 listopada 2014, 10:03:00)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 734