NULL string(0) ""

Uchwała nr X/73/15RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 774), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) uchwala się co następuje :

Uchwała nr X/73/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 774), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) uchwala się co następuje :


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr X/73/15 (1165kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (188kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2015, poz. 3719 z dnia 2015-11-30

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 listopada 2015, 12:40:45)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (30 listopada 2015, 13:21:14)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 713