NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/84/15RADY GMINY RYPINz dnia 17 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:

Uchwała nr XI/84/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XI/84/15 (139kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (717kB) pdf

Załącznik nr 1 - dochody (282kB) pdf

Załącznik nr 2 - wydatki (183kB) pdf

Załącznik nr 3 - przychody i rozchody budżetu w 2016 r. (114kB) pdf

Załącznik nr 4 - Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 roku (177kB) pdf

Załącznik nr 5 - dochody na realizację zadań zleconych (138kB) pdf

Załacznik nr 5a - wydatki na realizację zadań zleconych (141kB) pdf

Załącznik nr 6 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 (257kB) pdf

Załącznik 6.1. - plan wydatków realizownaych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (179kB) pdf

Załącznik nr 7 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku (295kB) pdf

Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku (166kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2016, poz. 362 z dnia 2016-01-25

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 stycznia 2016, 10:18:32)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (26 stycznia 2016, 08:01:15)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 823