NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/91/16RADY GMINY RYPINz dnia 18 marca 2016w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkołyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 , w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35 i poz. 64), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/91/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 18 marca 2016


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 , w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35 i poz. 64), uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XII/91/16 wraz z uzasadnieniem (171kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 r., poz. 989 z dnia 2016-03-23

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 marca 2016, 13:48:22)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (29 marca 2016, 14:11:43)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 506