NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/94/16RADY GMINY RYPINz dnia 18 marca 2016w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r . poz. 1515, poz.1045 i poz.1890) art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295) oraz art. 221 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854 , poz. 2150, 1045, poz.1189, poz.1269, poz. 1830 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/94/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 18 marca 2016


w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r . poz. 1515, poz.1045 i poz.1890) art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295) oraz art. 221 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854 , poz. 2150, 1045, poz.1189, poz.1269, poz. 1830 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XII/94/16 wraz z uzasadnieniem (370kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 r., poz. 990 z dnia 2016-03-23

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 marca 2016, 14:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655