NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/111/16RADY GMINY RYPINz dnia 21 lipca 2016w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/111/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 lipca 2016


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała XV/111/16 wraz z załącznikiem i uzasadnieniem (3064kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 rok, poz. 2765 z dnia 2016-07-28

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 lipca 2016, 12:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584