NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/112/16RADY GMINY RYPINz dnia 21 lipca 2016w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/112/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 lipca 2016


w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XV/112/16 wraz z załącznikiem i uzasadnieniem (483kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 rok, poz. 2770 z dnia 2016-07-29

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 lipca 2016, 12:05:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 637