NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/124/16RADY GMINY RYPINz dnia 25 listopada 2016w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/124/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 listopada 2016


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała Nr XVIII/124/16 z załącznikami i uzasadnieniem (467kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4274 z dnia 2016-12-01

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (9 grudnia 2016, 09:04:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627