NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/168/17RADY GMINY RYPINz dnia 26 września 2017w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz.730 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/168/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 26 września 2017


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz.730 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała nr XXVII/168/17 wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem (291kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3715 z dnia 2017-10-03

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (11 października 2017, 15:25:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799